Služby

Služby - Predaj PC a IT poradenstvo

Plánujete kúpu nového počítača, notebooku, tlačiarne, monitora či iného IT zariadenia? Začínate podnikať a potrebujete poradiť, ktoré zariadenia by najlepšie vyhovovali vašim požiadavkám?


Ponúkame vám kompletné a komplexné poradenstvo pri nákupe IT techniky. Navrhneme ideálnu zostavu presne pre Vás a podľa vašich požiadaviek. Ak plánujete kúpu prenosného pc (notebook), vyberieme ten najvhodnejší pre Vás. Stačí nám ak vaše požiadavky napíšete na našu mailovú adresu.


Služby - Podnikateľský zámer

Podnikateľský zámer je strategickým dokumentom, ktorým sa podnikateľský subjekt prezentuje pri zakladaní podniku, získavaní úveru, alebo iných zdrojov fianacovania svojej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľský zámer je dokument, ktorý zdvôvodňuje potrebu založenia podniku, alebo jeho ďalšieho rozvoja. Analyzuje východiskový stav a postup rozvoja. Jeho úlohou je dokázať splniteľnosť predpokladaných cieľov podnikania. Naša firma pripraví podnikateľský zámer, z predložených dokladov, v požadovanej štruktúre v textovom aj číselnom vyjadrení. Môže byť použitý ako prezentačný dokument pre začínajúci podnikateľský subjekt, alebo pri existujúcej firme pri žiadosti o financovanie rozvoja z úverových, alebo iných cudzích zdrojov.

 

Služby - Finančno ekonomická analýza

Finančno-ekonomická analýza (FEA)) hodnotí výsledky firmy za analyzované obdobie. Doterajší vývoj a dosiahnuté výsledky sú východiskom na projekciu predpokladaných výsledkov v nasledujúcom roku.

Možnosť prognózovať vývoj finančnej situácie firmy, jej budúcu solventnosť či insolventnosť, je založená na hodnotení a interpretácii výsledkov dosiahnutých v súčasnosti. Pre vyhotoveie výsledkov projekcie sú zdrojom potrebných informácií údaje prevzaté z poskytnutých účtovných výkazov.

Pre jednoduché účtovníctvo:
- výkaz o majetku a záväzkoch
- výkaz o príjmoch a výdavkoch


Pre podvojné účtovníctvo:
- Súvaha- Výkaz ziskova strát